uw specialist in epdm daken...
steeds met de nodige garantie!

0477 902 314

Vlaamse dakisolatienorm voor woningen

Platte daken  - Nuttige Info“Tegen 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn”, leest u op de website van de Vlaamse overheid. Dit is de Vlaamse dakisolatienorm in Antwerpen en geheel België.

Voor wie geldt de norm

De nieuwe Vlaamse dakisolatienorm is op 1 januari 2015 in werking getreden. De norm geldt voor alle zelfstandige woningen (studio’s, eengezinswoningen en appartementen). Kamers en daken kleiner dan 2 m² worden vrijgesteld. Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006) die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan de dakisolatienorm.

Wat is de minimumnorm

De minimumnorm voor dakisolatie is een R-waarde van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak. Op voorwaarde dat de isolatie doorloopt over het volledige plafond en een R-waarde van minimum 0,75 m²K/W komt plafondisolatie in aanmerking. Meer gedetailleerde informatie vindt u op de website van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/vlaamse-dakisolatienorm-voor-woningen-en-huurwoningen

Contact

Contacteer Platte daken Carlier uit Antwerpen indien u met vragen rond dakisolatie zit.

Flexibel

Steeds bereikbaar
dankzij onze flexibiliteit...

Contacteer ons snel !

Contacteren